<
6 7 8 9 10 11 13 14 15 16

Zaznacz zdjęcia przedstawiające skutki elektryzowania ciał.

Rozwiązanie: