36 38 39 40 41 42 43 44 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58

Wybierz poprawne uzupełnienia zdania.

Rozwiązanie: