32 34 35 36 38 39 40 41 42 44 47 48 49 50 51 52 53 54

Przeanalizuj poniższy schemat i oblicz wartości napięcia i natężenia prądu elektrycznego wskazywane przez pozostałe mierniki.

Rozwiązanie: