31 32 34 35 36 38 39 40 41 43 44 47 48 49 50 51 52 53

Przeanalizuj powyższy przykład i oblicz:

Rozwiązanie: