27 28 29 30 31 32 34 35 36 39 40 41 42 43 44 47 48 49

Przeanalizuj powyższy przykład i rozwiąż zadanie.

Rozwiązanie: