25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 38 39 40 41 42 43 44 47

W poniższych zdaniach zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: