21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 38 39 40 41 42 43

Filip dysponował tylko jednym miernikiem uniwersalnym, przewodami elektrycznymi oraz baterią 1,5 V. Miał za zadanie wyznaczyć opór elektryczny spirali grzejnika elektrycznego, gdy spirala nie jest rozgrzana.

Rozwiązanie: