20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 38 39 40 41

Uzupełnij schemat symbolami amperomierza oraz woltomierza, tak aby można było wyznaczy opór elektryczny żarówki. Następnie wybierz poprawne dokończenie zdania.

Rozwiązanie: