11 13 14 15 16 17 20 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32

Wpisz do tabeli litery odpowiadające określeniom, które pasują do terminów: prąd elektryczny, napięcie elektryczne. Uwaga. Niektóre określenia mogą pasować do obu kolumn tabeli.

Rozwiązanie: