5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 20 21 22 23 25

Określ, jaki znak ma ładunek, którym elektryzują się ciała: dodatni czy ujemny. Wpisz odpowiednie słowo w puste miejsca.

Rozwiązanie: