5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 20 21 22 23

Wybierz poprawne uzupełnienia zdań.

Rozwiązanie: