104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 118

Na rysunku przedstawiono załamywanie się promieni światła w soczewce oka pewnej osoby. Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań, aby powstała informacja prawdziwa

Rozwiązanie: