101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 114 115 118

Na rysunku literą F oznaczono ognisko soczewki skupiającej, a strzałkami – położenie przedmiotów 1-6. Dopasuj numery przedmiotów do cech obrazów powstających w soczewce skupiającej i wpisz je do tabeli. Dla przykładu w tabeli zapisano numer jednego z przedmiotów przy odpowiednich cechach obrazu

Rozwiązanie: