96 97 98 99 100 101 102 104 105 106 108 109 110 111 112 114 115 118

a) Na rysunku przedstawiono w odcieniach szarości wiązkę światła białego po przejściu przez pryzmat i rozszczepieniu. Wpisz w wolne miejsca nazwy barw skrajnych promieni rozszczepionego światła białego, wybrane spośród podanych w ramce.

Rozwiązanie: