93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115

Na rysunku zaznaczono dwa promienie padające na zwierciadło sferyczne wypukłe.

Rozwiązanie: