89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111

Wyznacz i podpisz literą F ognisko każdego ze zwierciadeł sferycznych, a pod rysunkami podaj długość ogniskowej. Narysuj bieg niebieskiego promienia światła po odbiciu od zwierciadła.

Rozwiązanie: