85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 97 98 100 101 102 103 105 106 107

Skonstruuj obraz ołówka. Pod każdym rysunkiem zapisz trzy odpowiednie określenia z ramki.

Rozwiązanie: