81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103

Skonstruuj obraz ołówka. Pod każdym rysunkiem zapisz trzy określenia z ramki do zadania 2.

Rozwiązanie: