75 77 78 80 81 82 83 84 85 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Każdą soczewkę podpisz dwoma określeniami z ramki.

Rozwiązanie: