64 65 66 68 70 71 72 73 74 77 78 80 81 82 83 84 85 86

Na zielono zaznacz termometr, który wskaże najniższą temperaturę, a na czerwono ten, który wskaże temperaturę najwyższą .

Rozwiązanie: