63 64 65 66 68 70 71 72 73 75 77 78 80 81 82 83 84 85

Pierwszy rysunek przedstawia bakterię zwaną pałeczką okrężnicy. Na jej tle zaznaczono strzałką długość fali światła czerwonego. Zaznacz w podobny sposób na odpowiednim rysunku długość fali:

Rozwiązanie: