61 62 63 64 65 66 68 71 72 73 74 75 77 78 80 81

Jakie drgające ciało jest źródłem dźwięku? Pod zdjęciami instrumentów wpisz określenia z ramki.

Rozwiązanie: