52 55 56 57 61 62 64 65 66 68 70 71 72 73 74

Na rysunkach przedstawiono wybrane chwile z ruchu wahadła . Prostokąt pod każdym rysunkiem symbolizuje energię mechaniczną wahadła. Część prostoką a odpowiadającą energii kinetycznej pokoloruj na czerwono, a część odpowiadającą energii potencjalnej – na zielono na stronie 118 podręcznika).

Rozwiązanie: