52 55 56 57 61 63 64 65 66 68 70 71 72 73

Ilustracje przedstawiają wybrane chwile z ruchu wahadła pomiędzy jednym a drugim skrajnym wychyleniem. Wpisz brakujące wartości energii. Energię potencjalną liczymy względem najniższego punktu, w którym może się znaleźć wahadło.

Rozwiązanie: