<
7 9 10 11 13 14 16 17

Jakie zjawiska fizyczne przedstawiono na zdjęciach? Wybierz nazwy zjawisk spośród podanych w ramce.

Rozwiązanie: