44 45 46 47 48 49 52 56 57 61 62 63 64 65 66

Co możemy wyznaczyć, jeśli zmierzymy napięcie między dwiema końcówkami grzałki oraz natężenie płynącego przez nią prądu?

Rozwiązanie: