42 43 44 45 46 47 48 49 55 56 57 61 62 63

Przypatrz się pierwszemu rysunkowi i dorysuj wektor siły magnetycznej działającej na przewodnik w pozostałych przypadkach.

Rozwiązanie: