27 29 30 33 34 36 37 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49

Zaznacz miejsca, w których należy podłączyć przewody, aby miernik mógł służyć jako omomierz. Dorysuj pokrętło miernika tak, aby można było mierzyć opór, gdy przewidujesz, że jest on:

Rozwiązanie: