25 26 27 29 30 33 34 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Rysunki przedstawiają różne obwody elektryczne z tym samym opornikiem o oporze R. Zapisz przy strzałkach brakujące wartości natężenia prądu.

Rozwiązanie: