22 23 24 25 26 27 29 30 34 36 37 38 39 40 42 43 44

Włosy przyczepiały się do grzebienia, ponieważ:

Rozwiązanie: