10 11 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

Uzupełnij diagramy wzory. Zapisz wykonane działania zarówno na liczbach, jak i na wzorach.

Rozwiązanie: