9 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 29 30

Przepływ prądu elektrycznego można porównać z przepływem wody w rzece. Pewną wielkość fizyczną można kojarzyć z wysokością, a inną – z szerokością wodospadu. Wybierz z ramki odpowiednie określenia i wpisz je przy właściwych strzałkach na rysunku.

Rozwiązanie: