7 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29

Wprowadź na rysunku – na chmurach i na ziemi – odpowiednie oznaczenia ładunków elektrycznych(,,+” i,,-„).

Rozwiązanie: