6 7 9 10 11 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ponumeruj ciecze według kolejności od najsłabiej do najlepiej przewodzących prąd elektryczny.

Rozwiązanie: