6 7 9 10 11 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dorysuj przewody niezbędne, aby żarówka zaświeciła. Zieloną strzałką przy przewodzie zaznacz umowny kierunek przepływu prądu, a czerwoną – kierunek przepływu elektronów. Untitled-2

Rozwiązanie: