100 101 102 103 105 106 107 108 109 111 112 113 114

Pokoloruj ilustrację zgodnie z opisem. Przy kreskach na dole dopisz długości fal. Skorzystaj z rysunku na stronie 218 podręcznika.

Rozwiązanie: