6 7 9 10 13 14 16 17 18 19 20 21 22

Ilustracje przedstawiają elektroskopy, do których zbliżono naelektryzowane ciało. Narysuj, jak rozkładają się ładunki dodatnie i ujemne w metalowych częściach elektroskopu.

Rozwiązanie: