98 100 101 102 103 105 106 107 108 110 111 112 113 114

Skonstruuj obraz ołówka w zwierciadle. Zapisz cechy obrazu.

Rozwiązanie: