97 98 100 101 102 103 105 106 107 109 110 111 112 113 114

Narysuj, jak każdy z zaznaczonych na niebiesko promieni światła biegnie po odbiciu od zwierciadła wypukłego. Zaznacz pojedynczym łukiem kąt padania, a podwójnym – kąt odbicia.

Rozwiązanie: