91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113

Na rysunku widzisz z góry, jak Ania i Bartek stoją przed wielkim lustrem. Zaznacz i podpisz odpowiednimi literami miejsca:

Rozwiązanie: