90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112

Narysuj, jak pobiegnie zaznaczony promień światła po odbiciu od zwierciadła. Zaznacz kąt padania czerwonym łukiem, a kąt odbicia – zielonym. Podpisz na każdym rysunku: kąt padania – a, kąt odbicia.

Rozwiązanie: