89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111

Skonstruuj obraz szpilki tworzony przez soczewkę oka. Uzupełnij opis określeniami z ramki.

Rozwiązanie: