6 7 9 11 13 14 16 17 18 19 20 21

Pokoloruj przewodniki elektryczne na czerwono, a izolatory na niebiesko.

Rozwiązanie: