88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 100 101 102 103

Wyjaśnij, jakie znaczenie dla galasówki dębianki mają dęby.

Rozwiązanie: