87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 99 100 101 102 103

Połącz rysunki roślin okrytonasiennych z rysunkami produktów, które człowiek z nich otrzymuje.

Rozwiązanie: