82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 98 99 100 101 102 103

Wyjaśnij, w jaki sposób analiza pyłków roślin pomaga w wyjaśnianiu przestępstw.

Rozwiązanie: