76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98

Zapisz co drugą literę z diagramu, przeskakując zgodnie ze wskazaniami strzałek. Odczytaj hasło – nazwę grupy organizmów – a następnie podaj dwie cechy tej grupy.

Rozwiązanie: