74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Rozwiąż krzyżówkę dotyczącą paprotników. Litery z kolejno ponumerowanych pól utworzą hasło – nazwę jednej z polskich paproci

Rozwiązanie: