72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Skrzypy, widłaki i paprocie mają cechy wspólne oraz cechy, którymi się różnią.

Rozwiązanie: