64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Rozpoznaj, który liść – A czy B – jest liściem złożonym, a następnie policz i zapisz, z ilu blaszek liściowych się składa.

Rozwiązanie: